hantering av arv och viktig juridisk information efter en bortgång

hantering av arv och viktig juridisk information efter en bortgång illustration

När någon går bort kommer många uppgifter att behöva tas om hand, inte minst de med finansiella och juridiska aspekter. De fysiska sakerna som den bortgångne ägde, deras skulder och tillgångar, utgör deras kvarlåtenskap. Denna hantering av arv kan vara svårförståelig och komplex, därför är det viktigt att förstå de olika delarna av denna process. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur man hanterar ett arv och vilken juridisk information som är viktig efter en bortgång.

Om Dödsboet

Efter en bortgång blir den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo. Dödsboet är en självständig juridisk enhet, liksom ett företag eller en förening. Det innebär att den avlidne inte längre äger sina egna tillgångar, utan att det är dödsboet som gör det. Ett dödsbo hanteras av en eller flera boutredare, som vanligtvis är nära släktingar eller juridiska ombud, som till exempel en advokat.

Bouppteckningens roll

En viktig del i arvshanteringen är att göra en bouppteckning. Bouppteckningen är ett dokument som beskriver den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Det är ett krav att bouppteckningen skall vara klar inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen behöver intygas av två personer.

Fördelning av arv

Efter bouppteckningen följer arvskiftet, eller fördelningen av arvet. Vid arvskiftet fördelas den avlidnes tillgångar mellan arvingarna. Om den avlidne har lämnat ett testamente, följs det med några undantag. I vissa fall kan det krävas att en jurist eller testamentsexekutor hjälper till med fördelningen av arvet.

Personer under 18 år

Om ett barn under 18 år ärver, kommer arvet att förvaltas av en god man eller förmyndare tills barnet blir myndig. Barnets förmyndare eller gode man ska då se till att arvet investeras eller placeras på ett säkert sätt, så att det finns kvar när barnet blir myndig.

Arvsskatt och andra avgifter

I Sverige finns ingen särskild arvsskatt. Istället ska eventuella kapitalvinster på till exempel aktier och fastigheter beskattas i samband med försäljning. Däremot finns det en begravningsavgift som betalas via skattsedeln.

Testamentets betydelse

Ett testamente är ett sätt där en person kan påverka hur dess tillgångar ska fördelas efter döden. För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer. Dessutom måste alla inblandade vara över 18 år och mentalt kapabla att förstå sina handlingar.

Sammanfattning

Att hantera ett arv efter en bortgång kan vara en komplex process som kräver förståelse för en rad juridiska regler och processer. Bouppteckning, arvskifte, testamenten och eventuella skatter är alla delar som behöver hanteras. Det är viktigt att söka professionell hjälp om man känner sig osäker, för att undvika eventuella fallgropar och misstag.

Vanliga frågor

Hur snabbt måste bouppteckningen göras efter en bortgång?

Bouppteckningen ska vara klar inom tre månader efter dödsfallet.

Vad händer om det inte finns något testamente?

Om det inte finns något testamente, följs den lagstadgade arvsordningen. Det innebär att arvet fördelas mellan den avlidnes närmaste familjemedlemmar, som barn, föräldrar och eventuell make/maka.

Vem ärver om det inte finns några närmaste släktingar?

Om den avlidne inte har några närmaste släktingar kommer arvet att tillfalla staten.

Finns det något sätt att undvika arvskiftet?

Ja, om alla arvingar är överens kan de gå med på att inte genomföra ett formellt arvskifte. Istället kan de enas om hur arvet ska fördelas sinsemellan.

Vad händer om man inte kan betala begravningskostnaderna?

Om man inte kan betala begravningskostnaderna kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*